אכו כן. לפני הקמת מערכת המפיקה חשמל סולארי תצטרכו להציג טופס 4. מדידות ומפרטים מסודרים למערכות שמספקות יותר מ-50 קילוואט. בנוסף, מערכות אלה מחייבות גם היתר בנייה נוסף ובחלק מהמועצות העירוניות גם דו"ח קרינה מסודר. אנו מסייעים לכל לקוח לצלוח את המשוכות הבירוקרטיות הללו כדי להתקדם להתקנת המערכת.

Call Now Button