Home FAQ's

האם באמת מדבר בפוטנציאל הכנסה?

אכן כן. חברת החשמל רוכשת את החשמל העודף שתייצרו, ולמעשה תוך מספר שנים אפשר לכסות את ההשקעה ולהתחיל להרוויח מהמערכת הסולארית שלכם. הסכום שתרוויחו תלוי באופטימיזציה של המערכת, בכמות הלוחות שניתן להתקין ובזווית ההתקנה של המערכת. כמו כן, יש משמעות לעיר בה מתקינים את המערכת הפוטו־וולטאית מבחינת כמות שעות השמש.

מה ההבדל בין מערכת מסחרית למערכת ביתית?

מערכת סולארית ביתית יכולה להפיק עד 15 קילוואט. זאת, בעוד מערכת סולארית מסחרית מפיקה עד 100 קילוואט. היות ומדובר במערכת מורכבת, ישנה רגולציה מחמירה יותר עבור המערכת המסחרית. אנו מספקים את שני סוגי המערכות, ויכולים לייעץ לכל בעל מבנה איזו מערכת תתאים יותר לתנאי השטח שבהם ימוקמו הפנלים הסולאריים.

האם ניתן להתקין מערכות סולאריות על חממות?

אכן כן. כל עוד מדובר בחממה מתפקדת ניתן להתקין עליה מערכות סולאריות. חשוב לזכור כי כדי לא לפגוע ביבולים ישנה רגולציה המסדירה את שיעור השטח על הגג עליו אפשר להתקין את הפנלים הסולאריים ולהתחיל לייצר אנרגיה סולארית.

האם צריך להשיג אישורים מהעיריה כדי להוסיף מערכת סולארית?

אכו כן. לפני הקמת מערכת המפיקה חשמל סולארי תצטרכו להציג טופס 4. מדידות ומפרטים מסודרים למערכות שמספקות יותר מ-50 קילוואט. בנוסף, מערכות אלה מחייבות גם היתר בנייה נוסף ובחלק מהמועצות העירוניות גם דו"ח קרינה מסודר. אנו מסייעים לכל לקוח לצלוח את המשוכות הבירוקרטיות הללו כדי להתקדם להתקנת המערכת.

האם על כל גג ניתן להתקין מערכת סולארית?

בעוד מרבית הגגות בישראל מתאימים להתקנה של מערכת חשמל סולארית, לא כל מבנה יכול להפיק כמות מספקת של חשמל כדי להצדיק את ההשקעה. לכן, אנו מגיעים אליכם ובודקים את כדאיות התקנת המערכת הפוטו־וולטאית. במידה ונראה שגודל הגג, המבנה וההצללות בסביבתו יוצרים כדאיות כלכלית עבורכם – נוכל ללוות אתכם שלב אחר שלב בהתקנה.

Call Now Button