הסדרות ומסלולים

אילו אישורים נחוצים לפרויקט מערכת פוטו וולטאית?

חדש! לאור “רפורמת הפרגולות” שאושרה ביוני 2014, אין צורך לקבל היתר לעבודה מצומצמת מהרשות המקומית להצבת המערכת על הגג. אלא יש רק למלא תצהיר לקוח חתום ע”י עו”ד, לאחר מכן יש לפנות אל חברת החשמל ולהגיש בקשה לחיבור עבור מערכת סולארית. ולבסוף יש לעדכן את הועדה המקומית על ההתקנה.

Call Now Button