ראשי / שאלות ותשובות / כמה צריך לשלם על התשלומים הקובועים?

כמה צריך לשלם על התשלומים הקובועים?

להלן תעריפי התשלומים הקבועים (מעודכנים נכון לשנת 2018) השונים לפי המסלולים, בהמשך יש הסבר על מה וכמה יגבו דמי החיוב לכל אחד מהמסלולים:

דמי איזון:

מונה נטו ביתי אחיד – תשלום ע"ס 1.5 אג' עבור כל קוט"ש שהמערכת הסולארית מייצרת, היות במונה נטו ביתי חברת החשמל לא יכולה לדעת במדיוק כמה המערכת הסולארית ייצרה, אז נקבע מספר קבוע לייצור שנתי בגין כל קילוואט מותקן 1,600 קוט"ש (שהוא משתנה קבוע) – ז"א 24 ש"ח בשנה לכל קוו"ט מותקן. לדוגמא אם יש לי מערכת 10 קילו, אני אשלם לחברת החשמל בשנה 240 ש"ח עבור דמי איזון.

מונה נטו עסקי – תשלום של 1.5 אג' עבור כל קוט"ש שהמערכת מייצרת, לדוגמא אם יש לי מערכת של 100 קילו, והיא תייצר כ175,000 – קוט"ש בשנה (ממוצע ארצי), אז אשלם 2,625 ש"ח דמי איזון בשנה.

דמי שימוש ברשת – חל רק בהסדרת מונה נטו עסקי תעריף של 3 אג' לכל קוט"ש שיוצא לרשת החשמל ולא נצרך ישירות מהמערכת במקום הצרכנות. לא ניתן להעריך מראש, מכוון שהרגלי צריכת החשמל משתנים ממבנה למבנה ומעסק לעסק – יש מבנים שצורכים את רוב החשמל ישירות.

דמי גיבוי – מי שחובר החל מ – 22.3.18 יחוייב בעבור דמי גיבוי בסך 3 אג' לכל קוט"ש שהמערכת הסולארית מייצרת הן למערכת עסקית והן למערכת ביתית בהסדרת מונה נטו. כ- 480 ש"ח בשנה עבור מערכת ביתי 10 קילו כ- 5,250 ש"ח שנה עבור מערכת עסקית 100 קילו מהמערכת הסולארית.

עלויות מערכתיות – חל רק על המערכות שיחוברו בהסדרות התעריפיות המאפשרות שילוב בין צריכה עצמית ובין הזרמה לרשת וגם למסלול ייצור במקום צרכנות – העלויות המערכתיות ישולמו על כל החשמל שנצרך במקום הצרכנות ישירות מהמערכת הסולארית בלבד – 6 אג' לקוט"ש ומה שיוזרם לרשת יקבל תעריף קבוע לכל קוט"ש.

Call Now Button