ראשי / שאלות ותשובות / יש לי מונה גדול ועליו כבר מחוברת מערכת אחת של מונה נטו ונשאר לי עוד מקום בחיבור החשמל וגם על הגג, האם אפשר להקים מיתקן נוסף עד 100 'ילו?

יש לי מונה גדול ועליו כבר מחוברת מערכת אחת של מונה נטו ונשאר לי עוד מקום בחיבור החשמל וגם על הגג, האם אפשר להקים מיתקן נוסף עד 100 'ילו?

כן, אבל רק במידה והמערכת מונה נטו שיש לך הותקנה לפני 1.1.2018

Call Now Button