ראשי / שאלות ותשובות / יש לי חנות בשטח מסחרי במבנה משותף, חוץ ממני קיימים עוד מספר עסקים שונים כאשר לכל אחד מאיתנו יש חיבור נפרד מול חברת החשמל. האם כל אחד מאיתנו יכול להקים מספר מערכות בהספק 100 קילוואט כל אחת על גג משותף זה?

יש לי חנות בשטח מסחרי במבנה משותף, חוץ ממני קיימים עוד מספר עסקים שונים כאשר לכל אחד מאיתנו יש חיבור נפרד מול חברת החשמל. האם כל אחד מאיתנו יכול להקים מספר מערכות בהספק 100 קילוואט כל אחת על גג משותף זה?

אם הגג מוצמד בטאבו בין העסקים השונים בבניין אז אין מניעה שכל עסק יקים מיתקן על שטח הגג שמוקצה לו ואשר יחובר ללוח שלו. אחרת אפשר להקים רק מתקן אחד על הגג, שיחובר למי שמוקצה לו הגג.

Call Now Button