ראשי / שאלות ותשובות / אם אני מקטין את צריכת החשמל במבנה, במהלך חיי המערכת?

אם אני מקטין את צריכת החשמל במבנה, במהלך חיי המערכת?

לאורך הזמן ייתכן וצריכה החשמל של הארגון/מפעל תקטן. בכדי להימנע ממצב של עודף חשמל, יש באפשרותכם לנקוט ב- 2 גישות: התקנת מערכת המכסה 70-80% מצריכת החשמל הנוכחית של הארגון/מפעל. תחת הסדרת מונה נטו קיימת אפשרות להעביר את החשמל לסניפים/מפעלים אחרים של הארגון הנמצאים תחת אותו שם.

Call Now Button