categories scene experts: סולארי וסביבה

סולארי בעולם: כיצד המדינות השונות ברחבי הגלובוס מקדמות אנרגיה מתחדשת שמקורה בשמש? גימיקים וצורות מיוחדות למערכות סולאריות גגות סולאריים – אפיק רווחי בהשקעה חד־פעמית סולארי וסביבה המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח רבעון ראשון לשנת 2016 הממשלה אישרה תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה ועדות המשנה בכנסת מקדמות את התחום הסולארי! הממשלה הכריעה – חברת חשמל תפחית את השימוש בפחם מזהם 22% מהאנרגיה העולמית בסוף שנת 2014 מיוצרת על ידי מקורות אנרגיה מתחדשת דיון בכנסת במסגרת יום הסביבה הבינלאומי – קידום התחום הסולארי בישראל
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות