רישוי מכסות והסדרות

רשות החשמל דוחפת את התחום הסולארי קדימה על מנת לעמוד ביעדים 2020 רישוי מכסות והסדרות הסדרת מונה נטו למערכות סולאריות ביתיות מסלול מונה נטו פטור מהיטל השבחה והיתר בניה למערכות עד 690 קוו"ט דו”ח מצב משק החשמל לשנת 2016 אושר! פטור ממס הכנסה למע”מ למערכות סולאריות ביתיות מכסות חדשות למערכות סולארית עבר בקריאה 1 בכנסת! חוק לפטור ממס הכנסה על מערכת סולארית ביתית! חדש! חשמל כשר וגיבוי חשמל למצבי חירום והפסקות חשמל
Call Now Button