ראשי / כתבות ומאמרים / פטור מהיטל השבחה והיתר בניה למערכות עד 690 קוו"ט

פטור מהיטל השבחה והיתר בניה למערכות עד 690 קוו"ט

נראה לאחרונה כי יש מאמצים גדולים של משרדי ממשלה השונים לקדם את התחום הסולארי בישראל על מנת לעמוד ביעדי הממשלה – 10% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד 2020 ו-17% עד 2030.

פטור מהיטל השבחה – מונה נטו עד 690 קוו”ט ללא היטל השבחה – אושר!
ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה (18/2/2018) בקריאה שנייה ושלישית – פטור מהיטל השבחה
ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה תיקון לחוק התקציב 2015 (שם ניתן במקור פטור מוגבל מאד להיטל השבחה). לפי התיקון לחוק סע’ 18.א. תוקן כך שתתאפשר צריכה לשימוש עצמי וגם קיזוז עודפים לרשת לפי הסדרות רשות החשמל (כלומר אם היה ספק שהסעיף מאפשר פטור למתקני מונה נטו בא התיקון ומבהיר שכן).

ס”ק ב’ תוקן ובמקום 200 מ”ר יבוא 7,000 מ”ר, בנוסף הסיפא לסעיף הוחלפה החל מהמילה “או למטרת עסק” יבוא “או לכל מטרה אחרת ובלבד שאינה יצור אנרגיה”, זאת בכדי להכשיר את הדרוש ליזמות הסולארית שבפתח. תוקף הסעיף הוארך ל- 3 שנים, דהיינו עד לסוף שנת 2020.

למרות ההסכמות המוקדמות הוועדה הקשתה בשאלות, בייחוד לגבי תחולת הפטור לגבי מתקנים הגדולים מ7,000 מ”ר, לגבי אלו נקבע ישלמו את היטל ההשבחה מהמ”ר הראשון.

הגדלת הפטור מ-6,000 מ”ר ל-7,000 מ”ר נעשתה בכדי להקביל את מספר לפטור מהיתר בניה שנמצא בתהליכי אישור.

החוק עתיד להכנס לתוקף עם אישור חוק ההסדרים בסוף חודש מרץ.

פטור מהיתר בניה למערכות עסקיות עד 690 קוו”ט – בתהליך
הפטור מהיתר בניה למערכות עד 690 קוו”ט נמצא בתהליך להפיכתו לתקנה מחייבת נמצאת וכעת במשרד המשפטים. התהליך צפוי לארוך כחודשיים. כולל חתימת השר, אחריה יש לספור חודש נוסף עד לפרסום התקנות ברשומות. הערכות מומחים בתחום היא כי בתוך חודשים בודדים הפטור יהיה בתוקף.

הסדרות 2018 רשות החשמל הן ליצרן הביתי והן ליצרן העסקי – רק במחצית חודש מרץ
התיקונים השונים וההסדרות החדשות עתידים לעלות לאישור מליאת רשות החשמל רק במחצית מרץ.

המידע התקבל מאיגוד האנרגיה הירוקה לישראל

כתבות שעשויות לעניין אותך

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Call Now Button