ראשי / כתבות ומאמרים / דו”ח מצב משק החשמל לשנת 2016

דו”ח מצב משק החשמל לשנת 2016

רשות החשמל מפרסת דוח על מצב משק החשמל בישראל
32% מהחשמל בישראל מיוצר ע”י יצרנים פרטיים הביקוש לחשמל צפוי להמשיך ולגדול בקצב של %2.8-2.3 בשנה נתח הייצור בפחם במשק החשמל ירד לשפל של %36 בלבד לאור הגידול בשימוש בגז ושילוב האנרגיה המתחדשת

הדו”ח משקף את הגידול הניכר בנתח הייצור הפרטי, אשר עומד השנה על יותר מ 30% מהייצור בישראל. מגמה זו מחייבת את הרשות לבחון מחדש את מבנה התעריפים ואת כללי המסחר במשק באופן שיאפשר שילוב יעיל והוגן של כלל היצרנים.

חברת החשמל פעלה בשנים האחרונות לצמצום היקף החוב, דבר שהיא בין השאר גם לאי עמידה בהיקף ההשקעות הנדרש. רשות החשמל תבחן את היקף ההשקעות הדרוש במשק לשנים הקרובות ותקדם רגולציה מתאימה להבטחת פיתוח הרשת והגברת אמינות האספקה.

>>> לצפייה במצגת דו”ח מצב משק החשמל לשנת 2016 של רשות החשמל

הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשת היווה כ -%2.6 מהייצור במשק בשנת 2016. כדי לעמוד ביעד שקבעה הממשלה לשנת 2020 נוספו מכסות נוספות לאנרגיה סולארית אשר ימומשו במהלך השנים 2017-2018 בהליך תחרותי חדשני המתמקד בהשלת הבירוקרטיה ובהוזלת העלות לצרכני החשמלמצב משק החשמל בישראל 2016

הביקוש לחשמל צמח בשנים 1995-2005 בקצב של כ-%5 לשנה ובין השנים 2005-2015 בקצב של %3 בלבד. במבט קדימה קיימות מספר תחזיות לקצב הצמיחה הצפוי: לפי תחזית בנק ישראל צמיחת הביקוש יעמוד על 2ץ3% .לפי תחזית חברת החשמל קצת צמיחת הביקוש יעמוד על2.3 -2.8%

ההספק הפרטי מהווה היום כ20% מההספק המותקן במשק. נתח השוק של ההספק הפרט צפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של חברת החשמל והקמת מתקנים פרטיים נוספים.

נתח השוק של הייצור הפרטי עומד כיום על יותר מ 30% מהייצור במשק, מתוכו 2.6% בלבד
ממקורות מתחדשים והיתר ייצור גז. נתח השוק של היצרנים הפרטיים ביצור החשמל גדול באופן
ניכר מנתח השוק של היצרנים הפרטיים בהספק המותקן, משום שההספק המותקן של חברת
החשמל כולל את הגיבוי המשקי שחלקו ביצור החשמל קטן.

כתבות שעשויות לעניין אותך

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Call Now Button