ראשי / כתבות ומאמרים / אושר! פטור ממס הכנסה למע”מ למערכות סולאריות ביתיות

אושר! פטור ממס הכנסה למע”מ למערכות סולאריות ביתיות

אושר! פטור ממס הכנסה למע”מ למערכות סולאריות ביתיות וגם פטור מהיטל השבחה למערכות מונה נטו בכל בגדלים.

היסטוריה, רבותיי היסטוריה בישראל!

חוק פטור ממס הכנסה ומע”מ עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ונכנס באופן רשמי לספר החוקים של מדינת ישראל.

לאחר שנים של עבודה מאומצת, זה קרה – כל אחד ואחת ממכם יכול להקים מערכת סולארית ביתית ללא צורך בפתיחת עוסק פטור או מורשה ואתם פטורים מתשלום מיסים למס הכנסה על הרווחים מהמערכת הסולארית, ולמי שיש כבר מערכת בכל ההסדרות יקבל גם את הפטור ממס הכנסה על רווחיו מהמערכת.

עיקרי החוק פטור מס הכנסה ומע”מ:

  • פטור מלא ממע”מ ומס הכנסה עד להכנסה בסך 24,000 ₪
  • מעל 24,000 ₪ ועד 99,000 ₪ מס הכנסה בשיעור של 10% משקל ראשון.
  • מי שכל עסקאותיו הן מכר חשמל ומחזור עסקאותיו לא עולה על 24,000 ₪, יהיה פטור מרישום.
  • מי שרשום כעוסק פטור ומחזור עסקאותיו הכולל, לרבות עסקאות ממכירת חשמל, לא עולה על 99,999 ₪ ידווח, אחת לשנה, על מחזור עסקאותיו גם ממכירת חשמל במסגרת הדיווח כעוסק פטור. דהיינו, על אף הדיווח השנתי עסקאותיו יהיו פטורות ממס.
  • מי שרשום כעוסק פטור ומחזור עסקאותיו הכולל לרבות עסקאות ממכירת חשמל יעלה על 99,999 ₪, ישונה סיווגו מעוסק פטור  לעוסק מורשה, וידווח על כלל עסקאותיו כחייבות במס.
  • מי שרשום כעוסק מורשה ידווח על עסקאותיו ממכירת חשמל במסגרת הדיווח כעוסק מורשה כעסקאות חייבות במס, יהיה פטור ממס הכנסה ויוכל להזדכות כמובן על המע”מ ברכישת המערכת.

לקריאה נוספת באתר הכנסת >>

פטור מהיטלי השבחה למערכות סולאריות במונה נטו בכל הגדלים

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח”כ דודי אמסלם אישרה פטור מהיטל השבחה למערכות סולריות להפקת חשמל עצמי במסגרת הסדרת מונה נטו, וגם למערכות תעריפיות שיותקנו על גגות ששטחם עד 200 מ”ר, ובמקרים שהחשמל לא יימכר לאחרים אלא ישמש לצריכה עצמית בלבד, ללא הגבלת שטח. ההצעה היא במסגרת שינויים שהכניסה ועדת הפנים בפרק רישוי עסקים שבהצ”ח התוכנית הכלכלית.

שימו לב כי ועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, קיבלה את הסתייגותה של חה”כ שרן השכל, בנושא פטור מהיטל השבחה.

איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראל פועלת מזה שנים וחה”כ השכל הסכימה להרים את הכפפה ולקדם הסתייגות לחוק ההסדרים (פרק רישוי עסקים) שביקשה לפטור לחלוטין את הייצור הסולארי על גגות מחובת תשלום היטל השבחה.

היטל ההשבחה שחלק קטן מהוועדות המקומיות גובות כיום (ירושלים, אשדוד, קריית מלאכי, מועצה אזורית מבואות חרמון) יוצר חובה להתמודד עם ההיטל ע”י הגשת ערר ומדובר בתהליך ממושך ויקר. התהליך עצמו וגם התנהלות הוועדות שהחליטו לגבות מרחיק מהתחום מתעניינים וגורם לביטול עסקאות.

לצערנו מי שנלחם כנגד הפטור המלא היה מרכז השלטון המקומי בראשותו של חיים ביבס. בימים התנהלו מסע שכנועים חסר תקדים מול המרכז אך זאת ללא הצלחה.

ביום ה’ האחרון הצליחו אנשי מרכז השלטון ביחד עם משרד הפנים לקדם פטור מוגבל של 200 מ”ר בלבד.

הפטור אושר כהוראת שעה בלבד ותוקפו לשנתיים. חוק ההסדרים אמור לעלות לאישור בסוף החודש.

לצערנו חרף המאבק שנוהל ע”י איגוד החברות לאנרגיה מתחדשת, ביחד עם חברי הכנסת של שדולת האנרגיה הירוקה בכנסת, ארגון גרינפיס ואחרים ופעילותנו מול שר הפנים (ראו מכתבנו לשר למטה), פורום ה-15 וגורמים נוספים שנרתמו לסייע, בסופו של יום מרכז השלטון המקומי חסם את היזמה לפטור מלא.

יש לציין כי בכל זאת כי עצם הכניסה לחוק ההסדרים והפטור החלקי היא הישג כשלעצמו וכעת המטרה היא להסיר לחלוטין את חסם היטל ההשבחה שמאיים על מתקנים חדשים שאינם מונה-נטו, בין היתר בחקיקה פרטית שתקדם חה”כ שרן השכל.

לקריאה נוספת באתר הכנסת >>

כתבות שעשויות לעניין אותך

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Call Now Button