ראשי / כתבות ומאמרים / אושרה הצעת שר האנרגיה לקידום ופיתוח ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

אושרה הצעת שר האנרגיה לקידום ופיתוח ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות אישרה ביום ב’ האחרון,  את הצעת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים סילבן שלום, לקידום ופיתוח תחום האנרגיות המתחדשות בישראל. בהתאם להחלטה שהתקבלה, ניתן יהיה לתקן רישיונות מותנים של מתקנים תרמו סולאריים לטובת מתקנים בטכנולוגית PV בהיקף של 180 MW.

במסגרת הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מציע המשרד הסבות והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות במטרה להקטין את העלויות העודפות למשק החשמל במעל 2 מיליארד שקל. הדוח אשר הוצע על ידי ועדת קנדל, הינו דוח מהפכני אשר בוחן לראשונה את כדאיות האנרגיות במספרים מנקודת ראות של תועלות ולא עלויות.

עד כה היה נהוג לראות את האנרגיות כ”מס” על משק החשמל שיש לראות כמה יש לסבסדו כדי שעדיין ישתלם להתקין אותם. החישוב נסב סביב כמה עולה להתקין – ומה התשואה שירצה היזם ומשם בחישוב הפוך – כמה לשלם. קנדל נקט בגישה של חישוב עליות הנחסכות למשק תוך התחשבות בכלל הגורמים. דוח קנדל קובע שמלבד חיסכון יצור קווט בחברת חשמל ישנם גם עליות של ביטחון אנרגטי, איכות סביבה, תעסוקה וכו’ וקובע להם מחירים. דוח זה אף מבדיל בין יצרן שמוכר את החשמל (שיקבל תעריף נמוך) לבין יצרן שצורך חשמל (יקבל עוד דיבידנד) לבין יצרן שיודע גם לאגור חשמל. הדוח מהווה את הצעד הראשון לביסוס משק חשמל המשלב אנרגיה מתחדשת כדרך קבע ולא על בסיס מכסות המשתנות כל הזמן.

״אנו רוצים לפתח את תחום האנרגיות המתחדשות ולהגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020, זאת על ידי יצירת שוק ומשק משמעותי וגדול בתחום” אמר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום. בנוסף להצעת שר האנרגיה, השר להגנת הסביבה עמיר פרץ הציע להסית מכסות מתחום הביוגז לטובת האנרגיה הסולארית: “המכסה שהוקצתה לביוגז, 160 מגאווט, גבוהה בהרבה מהנדרש. יש להסיט 60 מגאווט ממכסה זו לטובת יצור חשמל פוטו וולטאי.” בכך למעשה הממשלה מודה בפעם הראשונה מה שנטען על ידי הגופים הירוקים – שהיא איננה עומדת כרגע ביעד של 10% אנרגיה מתחדשת ב2020. הודעה זו חשובה על רקע ההכחשה עד כה ותאפשר לדרוש בצורה הגברת הפעילות בתחום באופן יותר אקטיבי.

 

ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

 

ההחלטה שהתקבלה ביום ב’ כוללת גם הסטת מכסות של כ- 70 MW  מטכנולוגיות רוח לטכנולוגייה פוטו-וולטאית. זאת בעקבות החסמים התכנוניים והקשיים בקידום הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח. כמו כן, הוחלט על המרת 20 MW מטכנולוגיית רוח קטן (מתקנים עד 50 קילוואט) ו- 20 MW מתרמו-סולרי למתקנים בטכנולוגיית PV בהיקף של 40 MW . הסבות אלה צפויות להוביל להוזלה של מעל חצי מיליארד ש”ח מהוון למשך 20 שנה.

שיעור ייצור החשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות בשנת 2020 צפוי לעמוד על כ- 8% מצריכת החשמל, בכפוף לעמידה ביעד התייעלות אנרגטית. תחזית זו מתבססת על המכסות הקבועות בהחלטות הממשלה ובהתייחס לתחזית עדכנית של משרד האנרגיה באשר לקצב התממשותן של התוכניות בהתייחס לקשיים תכנוניים, רגולטוריים וסטטוטוריים.

המשרד לאנרגיה פועל לעדכון מתווה המדיניות לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל ולהשגת יעד הממשלה ל- 10% ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בשנת 2020. 
יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות הוגדרו במסגרת החלטת הממשלה מס’ 4450 מיום 29.01.2009, בה נקבע יעד עיקרי לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בהיקף של 10% מסך צריכת החשמל לשנת 2020. בהחלטה מס’ 3484 מיום, 17.07.2011 אושר מחדש היעד ונקבע גם כי עשרה אחוזים מהמכסה שנקבעה למתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה (30MW של מתקנים בינוניים), וכן עשרה אחוזים מכלל המכסות האחרות שנועדו למתקנים בינוניים, יוקצו למתקנים בינוניים שיוקמו ביהודה ושומרון.

עקב החשש כי הסדר מדיני עתידי עלול לפגוע בפעילות או לשנות המדיניות באופן משמעותי, קשה כיום לשיג מימון לפרויקטים ביו”ש ובעקבות זאת כי במקרה של הפסקת תזרים ההכנסות, תישא המדינה בתשלום סכום יתרת החוב של היזם למוסד הפיננסי. שר האוצר הגיש ערר בנושא וציין: ”תמיכה מעין זו היא בגדר מתן ערבות מדינה לכלל ההשקעות ביו”ש ועל כן, לא ברור כיצד ניתן להצדיק את ההגבלה הזו לתחום האנרגיות המתחדשות בלבד, או לתחומי יו”ש בלבד. מתן הגנה באופן כזה חושף את הממשלה לתביעות מצד גורמים רבים שיבקשו הגנה דומה.”

איתן פרנס, מנכ”ל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל: “מדובר בהחלטה היסטורית שתניח יסודות למשק חשמל ירוק בישראל. השר שלום הוכיח כי חזון במשק האנרגיה הופך למציאות ועל כך יש לברך אותו ואת צוות משרדו”.

כתבות שעשויות לעניין אותך

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Call Now Button