[wpv-view name='top-section']

תכנון הנדסי למערכת סולארית הינה הגורם המשמעותי לפרויקט מניב ומוצלח, לכל גג ואתר יש את התנאים והאתגרים הייחודיים לו. על כן על מהנדסי החברה מוטלת המשימה לתכנן את המערכת שתיתן את התפוקה המירבית בהתאם לתנאי השטח הקיימים.